Rättsligt meddelande

När du använder den här webbplatsen kan du bli ombedd att lämna personlig information och uppgifter. Det är frivilligt att svara på dessa frågor och du är inte skyldig att göra det. Alla uppgifter som lämnas kommer att lagras, behandlas och vid behov överlämnas till Silent Gliss-företaget eller auktoriserade återförsäljare uteslutande för att ge dig individuellt stöd, skicka produktinformation eller lämna serviceerbjudanden. Du kan när som helst återkalla ditt tillstånd att använda din e-postadress. Silent Gliss försäkrar dig om att dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt i enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd.

 

Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Googe Inc. ("Google"). Google Analytics använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla ihop din IP-adress med andra uppgifter som Google har. Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda den här webbplatsen godkänner du att Google behandlar uppgifter om dig på det sätt och i de syften som anges ovan.

 

Äganderätt och varumärken

Alla rättigheter förbehållna. Allt innehåll på denna webbplats, särskilt texter, bilder, grafik, ljud, animationer och videor samt deras placering på dessa webbplatser är skyddat av upphovsrätt och andra skyddslagar. Dessutom är varumärken på vår webbplats skyddade av varumärkeslagstiftningen om inte annat uttryckligen anges. Detta gäller särskilt Silent Gliss varumärken, företagslogotyper och logotyper för produktlinjer. Ingen licens att använda Silent Gliss eller tredje parts immateriella rättigheter beviljas genom denna webbplats. Innehållet på denna webbplats får inte kopieras, distribueras, ändras eller göras tillgängligt för tredje part i kommersiellt syfte.

 

Länkar

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser som tillhör tredje part och vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna har kontrollerats för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Det olagliga innehållet var inte identifierbart vid tidpunkten för länkning. Det är dock inte rimligt att permanent övervaka innehållet på de länkade sidorna om det inte finns konkreta indikationer på en lagöverträdelse. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

 

Innehåll

Den här webbplatsen har sammanställts med största möjliga omsorg. Silent Gliss kan dock inte garantera att den information som finns där är korrekt och exakt. Silent Gliss utesluter allt ansvar för skador som direkt eller indirekt uppstår i samband med användningen av denna webbplats; detta påverkar inte ansvar för personskador och för uppsåt och grov vårdslöshet från Silent Gliss, dess representanter och ställföreträdare.

Färgerna kan av tekniska skäl vara ändrade på din bildskärm eller på en utskrift som du gjort. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i de modeller och den utrustning som beskrivs. Silent Gliss informerar dig gärna om eventuella ändringar av den produkt du har beställt.

 

Tryck

Silent Gliss Nordic AB
Box 9008
200 39 Malmö
Address: Travbanegatan 9
T 040-55 52 50
infotest@silentgliss.se