Kvalitets- och säkerhetsstandarder

BARNSÄKERHET — EN13120


Silent Gliss designar produkter som inte bara förbättrar interiörers utseende, de görs också så säkra som möjligt. Vi har utvecklat särskilda produkter som kan minska olycksrisken när det gäller barn och gardiner. Alla system som är märkta med vår barnsäkerhetssymbol är utförligt testade och uppfyller säkerhetskraven som definieras i standarden EN13120.