Offentliga byggnader

Större ytor, större möjligheter


Systemens storlek och hållfasthet har stor betydelse i offentliga miljöer. Vår ledande teknik och omfattande erfarenhet gör att vi kan designa och tillverka storskaliga sol- och bländningsskydd som passar för offentligt bruk.


 

Våra tyger är testade i varje system för att optimera upphängningen. Automation och motorisering ger en enkel och pålitlig lösning för fönster som är svåra att nå.