Lindrag

Skenor med lindrag passar för tunga eller svårtillgängliga gardiner och gör att du inte behöver dra i själva gardintyget. Våra skenor kan böjas för att passa i burspråk eller andra rundade utrymmen. Systemet fungerar för alla slags gardiner, även för tunga och fodrade draperier.

SYSTEM OPERATION DIMENSIONS DESIGN WAVE
SG 3000S - M 6 m15 kg
SG 3840M - L 6 m14 kg
SG 3870M - L 6 m14 kg
SG 3970M - L 15 m38 kg