Gardinsystem

  • Gardiner, SG 3870, Natural
  • Gardiner, SG 5100, Colorama 2
  • Gardiner, SG 3870, Natural
  • Gardiner, SG 5600, Colorama 1
  • Gardiner, SG 5600, Colorama 2
  • Gardiner, SG 6100, Colorama 1
  • Gardiner, SG 6100, Customer Fabrics

Ett gardinsystem ska fylla många behov. Förutom att lyfta fram rummets stil och design behöver det skärma av från solljus och värmestrålning. Det gardinsystem du väljer måste vara både estetiskt tilltalande och erbjuda sofistikerad teknik. När du vill ha ett gardinsystem som levererar på alla punkter är valet enkelt: Silent Gliss.