Gardinsystem

Gardinsystem, SG 3870, Yoga room, recessed curtain track
Gardinsystem, SG 5600, Colorama 1, Room shot "De Resident", The Hague, NL, Wave
Gardinsystem, SG 5600, Colorama 2, Wave
Gardinsystem, SG 6100, Colorama 1, St. Vinzenz-Hospital, Dinslaken, Germany
Gardinsystem, SG 6100, Customer Fabrics, Esterházy Vineyard, Trausdorf, Austria, Wave
Gardinsystem, SG 6465, Customer Fabrics, Lindenhouse, Berlin, Germany
Gardinsystem, SG 6380, Customer Fabrics, Post Headquarters, Vienna, Austria

Ett gardinsystem ska fylla många behov. Förutom att lyfta fram rummets stil och design behöver det skärma av från solljus och värmestrålning. Det gardinsystem du väljer måste vara både estetiskt tilltalande och erbjuda sofistikerad teknik. När du vill ha ett gardinsystem som levererar på alla punkter är valet enkelt: Silent Gliss.