Hållbarhet

350 anställda världen över

Vi har ett socialt ansvarsfullt förhållningssätt i vår sysselsättningsstrategi, där det är möjligt erbjuder vi arbetstillfällen i den region där produkterna marknadsförs.

 

För vår personal

Vår personalpolicy följer nationella lagar och regler och bygger på starka etiska principer. Vi stöttar och motiverar våra anställda genom att erbjuda internutbildning och kompetensutveckling. Vi uppmuntrar också vår personal att både tänka och agera på ett hållbart sätt – och hitta sätt att ständigt utvecklas.

 

För våra återförsäljare

Vi vill fortsätta vara ett blomstrande företag men vår högsta prioritet är att samarbeta med återförsäljare som agerar etiskt.