Hållbarhet

Effektivitet är vårt mål, varje dag

I vår miljöpolicy fokuserar vi på att kontrollera och minska de negativa miljöeffekter som vår verksamhet ger upphov till. Vi jobbar aktivt med att välja resurser och material, förbättra vår logistik och samarbetar med likasinnade leverantörer.

Merparten av våra bolag är certifierade enligt ISO9001 och har eller har för avsikt att söka certifiering enligt ISO14001.

Regional produktion

Vi är en grupp oberoende, lokalt verksamma bolag med regionala produktionsanläggningar. Vi monterar våra produkter regionalt och prioriterar användningen av lokala resurser för att minska utsläppen från transporter.

 

Minskat avfall och återvinning

Vi arbetar för att minska vårt avfall varje dag genom mätningar och utvärderingar av våra processer. Tygavfallet begränsas genom att använda moderna skärmaskiner och restmaterial används till varuprover. Avfallet sorteras och återvinns i mesta möjliga mån.

 

Inköp

När vi väljer leverantörer prioriterar vi kvalitet i funktion, effektivitet och hållbarhet. Där det är möjligt samarbetar vi med ISO-certifierade företag (ISO 9001/14001).