Manuella Glidpanelsystem

I ett system som hanteras manuellt eller med en dragstav kan panelerna flyttas individuellt eller kopplas samman. Individuella paneler kan flyttas oberoende av varandra för att skärma av ljus eller skapa en designmässig effekt. Sammankopplade paneler är snabba och enkla att justera efter behov, även om de är många.

SYSTEM OPERATION DIMENSIONS
SG 2700S - L 4 m2 kg