Kundanpassade speciallösningar

Shift Exhibition av AVPD, Odense, Danmark

”Shift” är en konstnärlig installation bestående av fyra motoriserade gardinspår från systemet SG 5300 med semitransparenta gardiner som rör sig i rummet. Varje gardin är 15 meter lång och 5 meter hög, och tillsammans skapar de passager utan början eller slut som förvandlar rummet till ett utrymme som hela tiden förändras.

Verket förmedlar eftertanke kring hur våra kroppar uppfattar och läser ett rum. Gardinerna förflyttas individuellt på skenorna, styrda slumpmässigt av en datoralgoritm. Översikten över det omgivande utrymmet skiftar med gardinernas oförutsägbara rörelser och den fysiska och visuella kopplingen mellan människorna i rummet förändras utifrån gardinernas position. Dubbleringen och överlappningen av skikten förstärker gardinernas färger och minskar transparensen. Genom gardinernas rörelser formas tillfälliga passager i rummet, de skapas och försvinner och ramar in mötet mellan människa och rymd.

”Shift” ställs ut i skulpturhallen på Brandts 13, där installationen ger rummet ett konstant flöde av nya, tillfälliga platser. Gardinernas rörelser formar temporära utrymmen och föreslår nya möten mellan människor och rymd.