Kommersiella lokaler - Kontor

En bättre arbetsplats för alla


En god arbetsmiljö är viktig för att kunna prestera bra och känna motivation. För att kunna garantera perfekt skydd mot sol och bländande reflexer väljer vi de tyger som har allra bäst förutsättningar att hantera ljus och värme.

 

Ljuddämpande produkter som Wave förbättrar akustiken i kontor och konferenslokaler.