Teknologi

Högsta standard på kvalitet och säkerhet


 

Silent Gliss är certifierat enligt ISO 9001 sedan 1990 och var bland de första tillverkarna att få certifiering enligt ISO 14001 för miljöledningssystem.

ISO 9001 specificerar kraven för ett kvalitetsstyrningssystem när en organisation:

  • behöver visa sin förmåga att konsekvent tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller såväl kundkrav som lagkrav och syftar till att öka kundnöjdheten genom att en effektiv tillämpning av systemet.