SG 3870

Lindragssystem

  • Betjäning: Lindrag
  • För lätta till medeltunga gardiner
  • Montering: Tak, vägg, infälld
  • Färg: Vitt (Standard), natur
  • Silent Track teknik standard
  • Kan användas med Wave
  • Infällningsprofil som kan böjas