Referenser

Sitag - Home of Visions, Sennwald, Schweiz

 

Namn och plats:
Sitag AG, Sennwald, Switzerland

Produkter:
Eldragna gardinsystem SG 5600, kundens egna textil
Rumsavdelare SG 6100 med Wave, kundens egna textil
Lamellgardin med vevreglage SG 2900, Multi Visio

Sitags huvudkontor i Sennwald har 21'000 kvm produktionsyta och 1'000 kvm utställningsyta. Företaget, som är globalt verksamt, tillhandahåller intelligenta,hållbara lösningar för livet och arbetet på kontoret.

Lamellsystemet med de vertikala vågorna förtrollar rummet och ger en speciell ljus- och skuggeffekt när lamellen vinklas. Genom att rotera lamellen kan man kontrollera och justera ljusflödet, därmed undvika blänk och direkt värmeinstrålning, vilket skapar en trevlig arbetsmiljö för personalen.

Arbetsytan och eventområdet har separerats, både visuellt och akustiskt, med en elektrisk gardinskena SG 5600. Användningen av Wave-gardiner främjar en behaglig och avslappnad atmosfär. Man har även installerat SG 6100 som praktiska rumsavdelare.