Referenser

The Circle, Zürich, Schweiz

Namn och plats:
The Circle, Zürich, Schweiz

Produkter:
Specialbyggda system utvecklade till “The Circle”. Två paralella motoriserade gardinskenor monterade lutande anpasasade till fasaden. Textil  Colorama 1 & 2. Rumsavdelare SG 6100 i mötesrummen.

Foto:
Mike Niederhauser

 

 

 

 

 

 

Affärer möter livsstil: The Circle erbjuder 70 000 m² toppmodern kontorsyta på den mest innovativa platsen i Schweiz.
Tillsammans med HRS Arkitekter utvecklades inom några veckor ett 1:1 provsystem av den sluttande glasfasaden för att hitta en invändig solskyddslösning. Förutsättningen var att en gardin i lutande läge kunde manövreras elektriskt. Därför utvecklade Silent Gliss "lutande system" speciellt designad för Circle-projektet. Den största utmaningen var att hålla gardinen spänd och samtidigt kunna manövrera den.