Energibesparing

Stäng ute värmen och spara energi!


Genom att välja våra tekniska textiler med vit eller metallisk baksida reflekterar du solljuset och undviker direkt värmestrålning in i rummet, vilket sparar energi som skulle använts för att kyla byggnaden. Dessutom visar rapporter att upp till 50% av vår värmeenergi förloras via fönster. Genom att använda tekniska textiler med isolerande egenskaper kan man spara in på uppvärmningskostnaderna.
 

Integrera och styr våra smarta solskyddslösningar i byggnadens klimatsystem. 

Tydliga fördelar

  • Sparar energi både sommar och vinter
  • Ger en behagligare inomhustemperatur

Värt att veta

Du kan reglera temperaturen i en rum bara genom att använda rätt textiler. Jämför gärna våra textilers reflektionsförmåga, genomsläpplighet och absorptionsförmåga.