Hantering av ljus och sken

Maximera det naturliga ljuset men undvik att bli bländad


Att uppnå optimala ljusförhållanden är svårt, särskilt på arbetsplatser. Utmaningen ligger i att maximera det naturliga dagsljuset och samtidigt undvika bländning och ljusreflexer som kan störa arbetet. Dessutom behöver lösningen följa regler och föreskrifter.

Att hantera dagsljuset i en rum är viktigt. Dagsljus innehåller UV-strålning som skadar möbler, konst och ytskikt vid långvarig exponering. I vår textilkollektion har vi textiler som begränsar och hanterar infallande ljus.


Fördelar med bländkydd

  • Optimimerar dagsljuset
  • Anstränger inte ögonen
  • Ger god utsikt
  • Ökar produktiviteten

Värt att veta

Det behövs textiler med olika transparens för att passa varje fönsters riktning, placering och glastyp. Det kritiska måttet för bländskydd är vT (visual transparency), ju lägre värde desto mindre ljus kommer in i rummet.