Ljuddämpning

Förbättra både akustik och sinnesstämning


Hur bekväm du känner dig i en rum hänger nära ihop med akustiken. Dålig akustik gör det svårt att samtala, ljudnivån höjs och både produktiviteten och koncentrationsförmågan påverkas. Många av våra textiler har ljuddämpande funktion och några är särskilt utvalda för sin höga akustiska prestanda.

Fördelar

  • Hanterar ljud
  • Reducerar oljud
  • Bättre kommunikation
  • Mindre tröttande kontorsmiljöer

Värt att veta

Vår hörsel är särskilt känslig i frekvensområdet 250 – 2,000 Hz, vilket motsvarar mänskligt tal. Silent Gliss ljuddämpande textiler är designande för att vara effektiva inom dena område.